Bez kategorii

Łączenie EPDM za pomocą taśmy Splice Tape 3″

łączenie EPDM

Łączenie EPDM Elevate/Firestone

W systemach dachowych EPDM Firestone występują dwa główne rodzaje połączeń: fabryczne i wykonywane na budowie. Połączenia fabryczne, wykonane podczas produkcji folii EPDM, są całkowicie homogeniczne i zwulkanizowane. Łączenie EPDM na budowie wymagają zastosowania taśmy klejącej.

Mechanizm Klejenia

Folia EPDM Elevate/Firestone jest materiałem zwulkanizowanym w 100%, co oznacza, że dwa arkusze membrany nie skleją się samoistnie. Łączenie EPDM na budowie - używa się materiałów aktywnych chemicznie, takich jak taśma klejąca i środek gruntujący QuickPrime Plus. Powierzchnia folii, choć nieczyściutka, jest przygotowywana do klejenia poprzez zastosowanie środka gruntującego QuickPrime Plus.

Procedura Klejenia

1. Przygotowanie Powierzchni:

Powierzchnia folii EPDM jest oczyszczana i gruntowana przy użyciu środka QuickPrime Plus, co umożliwia lepsze sklejenie.

łączenie EPDM
2. Aplikacja Taśmy Klejącej:

Taśmę klejącą nakłada się na przygotowaną powierzchnię, tworząc trwałe połączenie membrany.

3. Zabezpieczenie Mechaniczne:

Nierówności powierzchni są mocowane przez składniki środka gruntującego QuickPrime Plus, tworząc wytrzymałe połączenia molekularne.

4. Ostateczna Faza:

W ciągu 7–28 dni reszta rozpuszczalnika odparowuje, kończąc proces wulkanizacji i zapewniając trwałość połączenia.

Zalecenia i Uwagi

Produkty Firestone, takie jak taśmy klejące, środki gruntujące i kleje, mają pewne ograniczenia. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartami technicznymi.

Przechowywanie produktów w temperaturze pokojowej (15-25°C) jest zalecane, a w przypadku przechowywania w niższych temperaturach, pozostawienie ich na kilka godzin w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej jest konieczne.

W przypadku stosowania innych środków czyszczących niż zmywacz Splice Wash, należy sprawdzić, czy nie zawierają dodatków, które mogą reagować z powierzchnią folii EPDM.

W warunkach wysokich temperatur należy zabezpieczyć produkty przed bezpośrednim nasłonecznieniem, a wszelkie wątpliwości związane ze stanem materiałów konsultować z działem technicznym Firestone.

Podkreślamy, że odpowiednie przygotowanie powierzchni oraz zastosowanie produktów zgodnie z instrukcjami producenta są kluczowe dla uzyskania trwałych i skutecznych połączeń w systemach EPDM Firestone.

Krok 1: Przygotowanie i Zaznaczenie Krawędzi

Arkusze folii EPDM należy ułożyć z zakładem o minimalnej szerokości 100 mm. Po prawidłowym

położeniu obu arkuszy, używając białego, wodoodpornego markera, narysuj przerywaną linię na

spodnim arkuszu, zachowując odległość 10-15 mm od krawędzi górnego arkusza.

Aby uzyskać dokładne 15 mm odsunięcia od krawędzi górnej, można wykorzystać palec wskazujący.

Naniesiona przerywana linia posłuży jako punkt odniesienia do prawidłowego nakładania środka

gruntującego QuickPrime Plus i taśmy klejącej.

łączenie EPDM

Krok 2: Odgięcie Zakładu Folii

łączenie EPDM

Odgina się górny arkusz folii, a następnie tymczasowo przykleja co 1,5 m za pomocą środka gruntującego QuickPrime Plus. To zapewnia właściwe ułożenie folii podczas procesu sklejania.

W razie konieczności należy usunąć kurz i zanieczyszczenia z powierzchni folii za pomocą miotły o sztywnym włosiu. Następnie zanurzamy nakładkę packi do gruntowania w impregnacie QuickPrime Plus, trzymając ją poziomo i płasko, aby środek nie ściekał.


Środek gruntujący QuickPrime Plus nakładamy długimi, równoległymi do krawędzi arkusza ruchami. Powinno to być kontynuowane aż do uzyskania jednolitego, ciemnoszarego koloru powierzchni folii, bez plam i zacieków. Podczas nanoszenia środka gruntującego zaczynamy od górnej zakładki, gruntując obie strony zakładu, aby zagwarantować równomierne wyschnięcie. Sprawdzamy również, czy obszar zagruntowany nie wykracza poza krawędź górnego zakładu i zaznaczoną linię na spodniej folii.

łączenie EPDM
łączenie EPDM

Krok 4: Sprawdzenie Suchości Środka Gruntującego QuickPrime Plus

łączenie EPDM

Środek gruntujący QuickPrime Plus powinien być całkowicie suchy przed kontynuacją procesu. Aby sprawdzić, czy podkład jest odpowiednio wyschnięty, możemy skorzystać z testu dotykowego. Czystym i suchym palcem delikatnie dotykamy zagrunto-wanej powierzchni. Jeśli powierzchnia jest lepka, ale nie brudzi palca, oznacza to, że grunt wyschnął na powierzchni. Następnie przesuwamy palec po powierzchni, aby upewnić się, że środek gruntujący wysechł na całej grubości warstwy.

Krok 5: Ułożenie taśmy łączeniowej QuickSeam Splice Tape 3"

Taśmę klejącą należy precyzyjnie ułożyć na spodnim arkuszu membrany, zabezpieczającym papierem ku górze. Krawędź papieru zabezpieczającego taśmę powinna być wzdłuż wyrysowanej uprzednio przerywanej linii. Natychmiast po rozłożeniu taśmy, używając wałka silikonowego o szerokości 50 mm lub dużego wałka QuickRoller, należy równomiernie docisnąć taśmę prostopadle do kierunku jej rozłożenia. To zapewni usunięcie ewentualnego powietrza, które mogłoby się zatrzymać między taśmą a folią. Ważne jest, aby używać wałka do dociskania, unikając jedynie dociśnięcia ręką, co w żadnym przypadku nie byłoby wystarczające.

łączenie EPDM

Krok 6: Sprawdzenie Ułożenia Taśmy

Zakład należy zamknąć, ułożąc górną zakładkę luźno na taśmie. Następnie sprawdzamy, czy na całej długości połączenia papier wystaje poza krawędź górnej folii w odległości od 5 do 15 mm. W przypadku konieczności, należy dokładnie dociąć krawędź folii.

łączenie EPDM

Krok 7: Usunięcie Papieru Ochronnego

Aby usunąć papier zabezpieczający taśmę, należy odgiąć górny arkusz membrany i odkleić papier z końca taśmy. Następnie, ciągnąc go pod kątem 90 stopni, stopniowo odklejać, jednocześnie dociskając drugą ręką górną zakładkę folii do taśmy. Podczas usuwania papieru należy trzymać go blisko powierzchni dachu, aby zminimalizować tworzenie się pęcherzyków powietrza w obrębie sklejenia.

łączenie EPDM
łączenie EPDM

Krok 8: Wałkowanie Połączenia

łączenie EPDM

Połączenie należy dokładnie docisnąć przy użyciu dużego wałka QuickRoller lub małego wałka silikonowego o szerokości 50 mm. Początkowo należy wałkować prostopadle do kierunku ułożenia taśmy, a następnie równolegle wzdłuż obu krawędzi taśmy klejącej. To zapewni solidne i równomierne łączenie EPDM.

Uwagi dotyczące łączenia EPDM

Przygotowanie Środka Gruntującego:

Upewnij się, że środek gruntujący QuickPrime Plus jest dobrze wymieszany i gotowy do użycia. Nalej go do małego wiadra.

Nakładanie Nakładki Packi:

Nakładka do gruntowania naciągana na rączkę packi wystarcza na zagruntowanie około 30 mb połączenia z obu stron. Wymieniaj nakładkę, gdy ulegnie zabrudzeniu lub środek gruntujący na niej wyschnie. Przy używaniu dużej nakładki, dociskaj packę, aby prawidłowo zaimpregnować powierzchnię folii.

Wykonywanie Przeciągnięć:

Minimum dwa przeciągnięcia nakładki są potrzebne do prawidłowego nałożenia środka gruntującego. Pierwsze rozkłada środek na powierzchni folii, drugie umożliwia impregnację, a trzecie usuwa nadmiar.

Usuwanie Brudu:

Usuń zalegający brud z folii przed gruntowaniem, wykonując 3-5 równoległych ruchów suchą nakładką. Czysta powierzchnia poprawia penetrację podkładu.

Warunki Atmosferyczne:

W przypadku niskich temperatur (poniżej 10°C), kondensacja pary wodnej może wystąpić na powierzchni podkładu. Przerywaj pracę, czekaj na lepsze warunki. Nie używaj nagrzewnic ani palników gazowych do przyspieszenia wysychania podkładu.

Układanie Taśmy Klejącej:

Sprawdź, czy taśma klejąca jest właściwie ułożona na spodnim arkuszu. W przypadku przemieszczenia, przetnij taśmę, zrób zakładkę i kontynuuj układanie wzdłuż wyrysowanej linii przerywanej.

Rozwiązanie Problemów:

Usuń fałdy w obrębie połączenia i zaklej je łatką z taśmy obróbkowej QS FormFlash. Upewnij się, że po zakończeniu połączenia ślad środka gruntującego pozostaje poza górną krawędzią zakładki na folii.

Dociskanie Połączenia:

W trakcie dociskania połączenia dużym wałkiem QuickRoller, ważne jest, aby ruch odbywał się ciągłym ruchem do przodu i do tyłu wzdłuż połączenia zapewnij sobie tym skuteczne łączenie EPDM.