System balastowy EPDM

SYSTEM BALASTOWY

System balastowy Firestone stanowi najbardziej ekonomiczną opcję spośród systemów dachowych EPDM i znajduje zastosowanie w różnorodnych konstrukcjach.

Arkusze EPDM układane są luźno na odpowiednim podłożu, przy czym podłoże chropowate musi być odizolowane warstwą ochronną. Przyległe arkusze zachodzą na siebie minimalnie na 100 mm, a połączenia są łączone wzdłużnie taśmą klejącą QuickSeam, co tworzy ciągłą, wodoszczelną membranę. 

Po wykonaniu połączeń szwów oraz obróbce obwodu dachu i otworów zgodnie ze specyfikacją Firestone, membrana balastowana jest następującymi materiałami:

 • Otoczaki: zaokrąglone i gładkie kruszywo rzeczne o frakcji (16 do 32 mm) bez pokruszonych kawałków.
 • Płytki betonowe (minimum 50 mm grubości), zatarte na gładko, z zaleceniem użycia geowłókniny polipropylenowej jako warstwy przekładkowej.
 • Tłuczeń łamany frakcjonowany, z koniecznością użycia geowłókniny polipropylenowej jako warstwy przekładkowej.

Główne zalety montażu EPDM w systemie balastowym:

  • Możliwość użycia dużych arkuszy EPDM.
  • Niewielka ilość połączeń.
  • Możliwość instalacji na wielu podłożach.
  • Szybki montaż.
  • Niskie koszty wykonania.
  • Doskonała odporność ogniowa.
  • Znakomita wytrzymałość na warunki atmosferyczne.

  Przed wyborem tego systemu, projektant musi dokładnie zbadać nośność konstrukcji w celu ustalenia, czy budynek wytrzyma obciążenie od balastu. Należy również przeanalizować wymagania dotyczące nachylenia dachu oraz wytrzymałości na obciążenie wiatrowe.

POZNAJ INNE SYSTEMY MONTAŻU EPDM RubberGard Elevate

SYSTEM
PEŁNEGO KLEJENIA

Membrana w całości przyklejona do podłoża za pomocą kleju Bonding Adhesive.

SYSTEM MOCOWNIA MECHANICZNEGO

Membrana przymocowana za pomocą systemowych taśm QuickSeam RMA.

SYSTEM
BALASTOWY

Membrana luźno ułożona na podłożu i obciążona za pomocą balastu.